home
O autorovi | Atelier | Výstavy | Projekty | Prodej | Kontakt    
Akademický sochař Josef Klimeš

Narozen 1928 v Měříně na Moravě. V roce 1947 maturoval na reálném gymnáziu ve Velkém Meziříčí. Zapsán na Karlově univerzitě, obor Dějiny umění a estetika. Soukromě modeloval u profesora Lidického. V roce 1949 přijat na Akademii výtvarného umění do ateliéru J. Laudy. Absolvoval u něho v roce 1954. Po návratu z vojny (1954-6) sekal se spolužákem Františkem Pacíkem do kamene pro zavedené sochaře. Zakrátko vyzván profesorem Laudou k účasti na práci pro československý pavilon na EXPO 58 v Bruselu.


© Josef Klimeš