home
O autorovi | Atelier | Výstavy | Projekty | Prodej | Kontakt    
:: galerie :: Památníky padlýmPamátník padlým ve Velkém Meziříčí (1965)

V poslední den války došlo ve Velkém Meziříčí, kde jsem studoval, k otřesné tragédii. Prchající jednotkou SS bylo zadrženo a zastřeleno 67 mladých lidí. Většinu jsem osobně znal, byla mezi nimi řada studentů z naší školy. Vojáci SS je odvezli k řece za město, tam je postříleli. Další skupina byla donucena naházet mrtvé do řeky a postavit se na jejich místo.

Památník padlým ve Velkém Meziříčí (1965)

V poslední den války došlo ve Velkém Meziříčí, kde jsem studoval, k otřesné tragédii. Prchající jednotkou SS bylo zadrženo a zastřeleno 67 mladých lidí. Většinu jsem osobně znal, byla mezi nimi řada studentů z naší školy. Vojáci SS je odvezli k řece za město, tam je postříleli. Další skupina byla donucena naházet mrtvé do řeky a postavit se na jejich místo.

Památník padlým v Žírovnici (1965)

Památník padlým se nachází v Žírovnici. Má podobu zalomeného válce ze světlé mrákotínské žuly. Přední stranu tvoří relief čs. státní vlajky, na zadní válcové straně jsou vysekána jména 125 padlých v obou světových válkách. Spolupráce s arch. Malcem.

Památník padlým v Žírovnici (1965)

Památník padlým se nachází v Žírovnici. Má podobu zalomeného válce ze světlé mrákotínské žuly. Přední stranu tvoří relief čs. státní vlajky, na zadní válcové straně jsou vysekána jména 125 padlých v obou světových válkách. Spolupráce s arch. Malcem.


© Josef Klimeš