home
O autorovi | Atelier | Výstavy | Projekty | Prodej | Kontakt    
Památník padlým v Žírovnici
(1965)

Památník padlým se nachází v Žírovnici. Má podobu zalomeného válce ze světlé mrákotínské žuly. Přední stranu tvoří relief čs. státní vlajky, na zadní válcové straně jsou vysekána jména 125 padlých v obou světových válkách. Spolupráce s arch. Malcem.

zpět do galerie

© Josef Klimeš